custom

Fumax ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ເຊິ່ງຢູ່ໃນ“ ລາຍຊື່ສີຂາວ” ຕາມປະເພນີຂອງຈີນ. Fumax ມີໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກໃນປະເທດຈີນແລະມີບັນທຶກກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກຫລື ນຳ ເຂົ້າທຸລະກິດທີ່ ໜ້າ ເຊື່ອຖື.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ Fumax ສາມາດປະກາດສິນຄ້າພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຂອງຈີນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ, ຫລື ນຳ ເຂົ້າອົງປະກອບຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ, ການຈັດປະເພນີຕາມບາງພາກສ່ວນ) ຫຼືຜະລິດຕະພັນຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າໄປໃນປະເທດຈີນ, Fumax ມີຄວາມ ຊຳ ນານໃນການປະກາດພາສີໂດຍໄວແລະປອດໄພ.